หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.buadang.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
ข้อมูลเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การลดขั้นตอน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการข้อมูลตำบล
สถานที่สำคัญตำบลบ้านบัวแดง
สินค้าท้องถิ่นตำบลบ้านบัวแดง
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-PlanNACC
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
 
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ข่าวการศึกษา
นายก อบต.
นายอุดม คุริรัง
ปลัด อบต.
จ.ส.อ.ทรงวุฒิ สัตบุตร
รักษาราชการแทน
กิจกรรมวันที่ 23 มกราคม 2562
ปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ ในรุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
กิจกรรมวันที่ 14 มกราคม 2562
โครงการจัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
กิจกรรมวันที่ 12 มกราคม 2562
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันที่ 9 มกราคม 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ
กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2561
กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 21 ธันวาคม 2561
กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม 2561
ลงพื้นที่ในเขตบริการรับลงทะเบียน นักเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2561
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูง ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2562
กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561
5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
อ่านต่อ »

 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทร.043-587-458 โทรสาร.043-587-458
Copyrights © 2018 www.buadang.go.th All Rights Reserved.ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand